Početna

Priprema projekata

01 PPF5 pruža pomoć Kancelariji za evropske integracije radi razvoja sveobuhvatne metodologije za izbor i utvrđivanje prioritetnih strateških relevantnih infrastrukturnih projekata. Kriterijumi za utvrđivanje prioritetnih projekata se razvijaju za sledeće sektore: zaštita životne sredine, energetika, saobraćaj i infrastrukturni sektori vezani za poslovanje. Strateški relevantni projekti će dalje biti predmet analize jaza (gap analysis). Izabrani projekti će biti osmišljeni tako da se podrži ostvarivanje ključnih strateških razvojnih ciljeva u Srbiji. Saznajte više

Izgradnja kapaciteta

03 PPF5 pruža pomoć Kancelariji za evropske integracije u osmišljavanju i sprovođenju aktivnosti izgradnje kapaciteta čija je svrha da se obezbedi da institucije uključene u programiranje steknu neophodno stručno znanje o novim odlikama IPA2 (sektorska procena, programiranje IPA2, primena metodologije za izbor projekata i utvrđivanje prioriteta, infrastrukturna priprema projekata i implementacija). PPF5 pomaže Srbiji da ojača institucionalnu memoriju i kapitalizaciju znanja putem osmišljavanja alternativnih i inovativnih metoda i alatki. Saznajte više

Strateški programski dokumenti

02 PPF5 podržava Kancelariju za evropske integracije Vlade Republike Srbije u identifikovanju nacionalnih prioriteta za IPA sufinansiranje i pružaće pomoć Kancelariji za evropske integracije i resornim ministarstvima u pogledu formulisanja sektorskih ciljeva, prioriteta i mera za godišnje i višegodišnje IPA 2014-2020 programiranje. Takođe je namera da se obezbede nacionalni inputi za Državni strateški dokument Evropske komisije (EC CSP) radi planiranja korišćenja IPA pomoći u Srbiji. Pored toga, dodatni projekti će biti identifikovani za implementaciju IPA sektorskih programa podrške. Saznajte više

Prezi